Ano ang dating pangalan ng france

Posted by / 20-Apr-2020 18:24

Ano ang dating pangalan ng france

The earliest form was the noun "Romanist" (one belonging to the Catholic Church), which appeared in England about 1515-1525.The next to develop was the adjective "Romish" (similar to something done or believed in the Catholic Church), which appeared around 1525-1535.Kailangan meron tayong mga BASIS o basyahan o mga PALATANDAAN o MARKS para magsiyasat.“’Catholic’ is the ancient name by which the Church of Christ has been known for nineteen centuries, this name was given to her not for reasons of controversy, to prove something, but because it identifies her uniquely. Ignatius, bishop of Antioch in Syria, who was martyred about A. The Church founded by Christ is here, for the first time, called ‘the Catholic Church’, a name clearly to denote the Church throughout the world in union with the see or diocese of Rome.It was stress the unity of the universal Church that St. Edward Taylor, p.3 Hindi natin kayang i-verify kung authentic ang kanilang quotations galing kay Rev. Edward Taylor, p.7) ngunit kulang na kulang tayo sa panahon upang sumangguni sa isang library.Pero malinaw—wala siyang pagpapaliwanag suggesting that the word "Catholic" was already well established and known name of the Church!Ang salitang “Roman” po sa “Roman Catholic Church” ay HINDI po nanggaling sa Konseho ng Trent (1545–1563).Ang mga pinag-usapan po sa Konseho ay ang “Protestant Reformation” at kung anong pwedeng gawin ng Iglesia Katolika rito, HINDI layunin sa nasabing Konseho ang pagpapangalan sa Simbahang Katolika sapagkat may umiiral nang pangalan sa kanya.

Kung babasahin natin ang sinulat ni San Ignatius, lumalabas na siya’y may CONFIDENCE sa kanyang pananalita at paggamit sa salitang “CATHOLIC”.Wala tayong nababasang IPINAPALIWANAG niya ang PAKAHULUGAN ng salita—kung ito sana’y isang INVENTION lamang.Logically kung invented man ito, kailangang may PALIWANAG si San Ignatius sa salitang "CATHOLIC" upang maunaawaan ng mga mambabasa ang pakaibig niyang sabihin sa salitang.The church widely known as the Catholic Church consists of 23 autonomous churches (all of which are subject to the Pope)— one "Western" and 22 "Eastern" — governed by two sets of Codes of Canon Law.To refer to all 23 autonomous Churches together, official Church documents often use the term "Catholic Church" or, less frequently, the term "Roman Catholic Church".

ano ang dating pangalan ng france-70ano ang dating pangalan ng france-69ano ang dating pangalan ng france-6

Next came the noun "Roman Catholic" (one belonging to the Catholic Church), which was coined around 1595-1605.