C textbox1 validating

Posted by / 17-Nov-2019 00:36

however as I said, this is really the quickest and easiest way (code wise) to do it.Brendan "Alpha" wrote: Hi, I have a window based applicaton.

would somebody show me a convenient way to validate Textbox's value are not null or empty in Winform. NET vývojářů je absence komponenty Date Time Picker, která by umožňovala zadat uživateli datum. NET sice obsahuje vestavěnou komponentu Calendar, která ale renderuje ne příliš hezký HTML kód a navíc jejím použitím odříznete uživatele, kteří nemají zapnuté klientské skripty.Navíc se komponenta Calendar pro zadávání data nehodí vždy – jednak si nějak rozumně neporadí s možností, kdy datum není zadáno (tedy s hodnotou null), a navíc kdyby po mě někdo chtěl, abych mu datum narození své babičky klikal v kalendáři a musel tisíckrát přepnout na předchozí měsíc, tak bych ho asi poslal velmi nevybíravými výrazy do Abu Dhábí.Stack Exchange network consists of 175 Q&A communities including Stack Overflow, the largest, most trusted online community for developers to learn, share their knowledge, and build their careers.Visit Stack Exchange In a Win Form I'm doing initial validation in the Form. To make the code short only three fields are shown in the code.

c textbox1 validating-17c textbox1 validating-73c textbox1 validating-87

In that case you should also somehow tell the user that there’s a problem with the field. For example, if the user presses Tab, clicks on another control, presses Enter to trigger the Accept button, or presses Esc to trigger the Cancel button.

One thought on “c textbox1 validating”

  1. Damn, you’re so gorgeous you made me forget what my pick up line was. Apart from being sexy, what do you do for a living? Your name must be Daisy, because I have the urge to plant you right here. You may fall from the sky, you may fall from a tree, but the best way to fall…