C14 dating wikipedia

Posted by / 15-Aug-2020 02:52

Zodra een organisme sterft, houdt de uitwisseling van koolstofbevattende verbindingen op, en neemt het gehalte aan C in de atmosfeer is door de tijd niet constant gebleken.

Er is ook nu nog geen evenwicht bereikt in de aanmaak en vergaan van C14.

Door bovengrondse kernproeven in de jaren 50 en 60 werd de concentratie C bevat.

Er zijn standaard kalibratiecurves opgesteld aan de hand van monsters die met een andere methode absoluut gedateerd konden worden (bijvoorbeeld met behulp van dendrochronologie, ijskernen, kernen van diepzeesedimenten, varven in meersedimenten, koralen of speleothems).

De kalibratiecurves kunnen significant afwijken van een rechte lijn, dus het vergelijken van ongekalibreerde C14-dateringen (bijvoorbeeld door ze in een grafiek te zetten) kan tot vertekende resultaten leiden.

Een voorbeeld van een methode waarmee absolute dateringen zijn gedaan om de kalibratiecurve op te stellen is de dendrochronologie.

Door jaarringenonderzoek van (zeer) oude nog levende bomen en opgegraven stammen van nog oudere dode bomen kan men het hout tot op een jaar nauwkeurig dateren. Zo kan de ouderdomsschaal volgens de C14-methode aan de hand van de dendrochronologie tot tienduizend en meer jaren terug worden geijkt. Er is echter een statistische moeilijkheid met de ijklijn. is in het gebied van dat rijk bitter weinig hout te vinden. C14-datering is echter vaak wel mogelijk omdat deze methode niet aan regionale variaties onderhevig is.

c14 dating wikipedia-74c14 dating wikipedia-62c14 dating wikipedia-11

Wanneer koraal gevormd wordt neemt het uraan op uit het zeewater waarin dit element redelijk oplosbaar is.